Košarica

100 % varen nakup!

Pravilnik nagradnih iger

PRAVILNIK NAGRADNIH IGER

 1. Splošne določbe

Organizator nagradnih iger je  ALL4KIDS d.o.o., Letonjeva ulica 6, 2000 Maribor. Organizator objavlja nagradne igre v reklamne namene za obiskovalce Facebook strani All4Kids.si.

 1. Objava nagradne igre

Nagradna igra je objavljena na facebook spletni strani All4Kids.si.

 1. Pogoji sodelovanja v nagradni igri

Udeleženec nagradne igre je lahko vsaka fizična oseba, razen oseb, ki so povezani z ornaizatorjem nagradnih iger. V nagradno igro so vključeni vsi, ki so se v nagradno igro pravilno prijavili in se strinjajo s pogoji sodelovanja.

 1. Kako sodelovati v nagradni igri

V nagradni igri lahko  sodelujete na več načinov (odvisno od zahtev organizatorja za vsako nagradno igro); lahko odgovorite na nagradno vprašanje, v kolikor to nagradna igra tudi predvideva ali na kakšen drug način

 1. Davki in akontacija dohodnine

Akontacije dohodnine zaradi višine nagrade ni potrebno odvesti.

 1. Dobitniki nagrad, obveščanje nagrajencev in prevzem nagrade

Nagrajenca določi računalniški žreb ob prisotnosti komisije, ki je sestavljena iz treh članov. V nagradni igri sodelujete skladno s pogoji nagradne igre.

Nagrajenci bodo objavljeni na facebook spletni strain All4Kids.si dan po zaključku nagradne igre. Za prejem nagrade so nagrajenci dolžni sporočiti svoj poštni naslov, na katerega jim bomo poslali nagrado.

Izid podelitve je dokončen, pritožbe nanj niso možne. Nagrade ni mogoče zamenjati, izplačati v gotovini ali prenesti na tretjo osebo.

 1. Zasebnost in varstvo podatkov

Organizator nagradnih iger. se zavezuje, da bo posredovane osebne podatke varoval v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov, da jih bo uporabljal izključno za namene nagradne igre. Udeleženci nagradnih iger z dopisanimi osebnimi podatki dajejo organizatorju osebno privoljenje, da se njegovi podatki uporabljajo in računalniško obdelujejo za potrebe te nagradne igre in drugega obveščanja v zvezi z novostmi All4Kids.si.

 1. Ostale določbe

Organizator ne prevzema nikakršne odgovornosti za (ne)delovanje družabne spletne mreže Facebook, vse ostale aktivnosti na spletni mreži Facebook, nedelovanje aplikacije »NAGRADNA IGRA« in posledice nedelovanja, ne glede na razloge za nedelovanje, izpada električne energije ali drugih tehničnih motenj, ki bi lahko začasno motile uporabo storitve, kakršne koli posledice, ki bi jih sodelujoči utrpel zaradi sodelovanja v nagradnem žrebanju ter kakršne koli posledice ob koriščenju nagrad.

 1. Pravila

Pravila so obvezujoča za organizatorja in druge osebe, ki so kakorkoli povezane s prireditvijo in izdajo nagrade, ter za udeležence, ki z izpolnitvijo podatkov priznavajo ta pravila in se obvezujejo, da jih bodo upoštevali.

S sodelovanjem v nagradni igri se udeleženci strinjajo, da so prebrali ta pravila in se zavežejo k ravnanju v skladu s pravili nagradne igre. V primeru kakršnegakoli spora ali nejasnosti so ta pravila  primarna v odnosu do vseh morebitnih drugih objav, bodisi v tiskani, elektronski ali katerikoli drugi obliki.

Pravila in pogoji nagradne igre so v času trajanja nagradne igre v celoti na vpogled na spletni strani www.all4kids.si. Za tolmačenje posameznih členov tega pravilnika je pristojna izključno komisija, ki za posamezna mnenja in druga pravna opravila lahko imenuje in pooblasti odvetnika.

 1. Reševanje sporov

V primeru sporov, ki nastanejo v zvezi z nagradnim žrebanjem je pristojno sodišče v Mariboru.

 1. Preklic sodelovanja

Sodelujoči lahko kadarkoli prenehajo sodelovati in zahtevajo preklic sodelovanja v nagradni igri. Izbris iz nagradne igre je potrebno sporočiti s pisno zahtevo na naslov organizatorja: ALL4KIDS d.o.o., Letonjeva ulica 6, 2000 Maribor.

 1. Končne določbe

Organizator si pridržuje pravico sprememb pravil v primeru, da to zahtevajo vzroki bodisi tehnične ali komercialne narave ali vzroki s strani javnosti. O vseh spremembah, novostih nagradne igre oz. rezultatu  nagradne bo organizator sodelujoče obveščal z objavami na facebook strani All4Kids.si.

 1. Veljavnost pravil

Pravila pričnejo veljati s 01.03.2017

V Mariboru, 01.03.2017 ALL4KIDS d.o.o., Letonjeva ulica 6, 2000 Maribor

 

Preprosto vračilo

14-dnevna garancija zadovoljstva

Iskreno in strokovno svetovanje

Nudimo vam točne informacije

100% varen nakup

Varni načini plačila